Vårt gemensamma hållbarhetsansvar

Lyndell vill finnas för ett bättre samhälle och arbetar aktivt med att förbättra verksamheten. Tillsammans är vi starka.

Vi tar ansvar på flera olika sätt

Klimatsmarta rengöringsmedel

Vi använder oss av miljövänliga rengöringsmedel i så stor utsträckning som möjligt.

Återvinner & återanvänder

Vi tar ansvar för återvinning av vårt material och avfall genom att lämna detta på avfallsstationer.

Utbildning

Vi utbildar våra medarbetare för att de ska förstå vikten av att verka som en förebild. Det bidrar även till en mer betydelsefull verksamhet vilket vi tycker är viktigt.

Lokala leverantörer

I så stor utsträckning som möjligt använder vi oss av lokala leverantörer.

Minskad användning av elektricitet

Vi försöker i så stor utsräckning vi kan minska energianvändningen. 

Smarta trafikmedel

I de områden vi kan ta oss fram med kollektivtrafik ser vi till att göra det.

Ekonomiskt ansvarstagande

lönsamhet

Vi tror på vår verksamhet och det vi gör

Lyndell är överens om att ge rättvisa villkor för personal, att följa mänskliga rättigheter och använda oss av bra leverantörer. För att kunna åta oss detta ansvar är det viktigt att vi driver verksamheten på ett finansiellt hållbart sätt.

Kvalitetsansvar

Kvalitén på vår service sätter vi i fokus

Lyndell har alltid som ambition att leverera klimatsmarta servicelösningar till våra kunder oavsett storlek. Vi jobbar enbart med professionella städ & renhållningsprodukter för att aldrig tumma på kvalitén.

innovation

Innovation är något som vi brinner för

På Lyndell är ambitionen att växa globalt i hela Europa och med det krävs utveckling i bolaget. I framtiden kommer vi utveckla verksamheten än mer internt för att kunna anpassa verksamheten på ett smidigare och mer effektivt sätt.

Miljömässigt ansvarstagande

miljö i fokus

Vi tänker på hur vi tillsammans kan förbättra miljön

På Lyndell uppmanar samtliga medarbetare till en mer hållbar miljö. Samtliga medarbetare har även möjlighet till att lyfta fram aspekter som kan lyfta hållbarhetsfrågan ytterligare.

I vår verksamhet försöker vi framförallt tänka på följande:

- Svanenmärkta produkter. Vår produktserie av produkter skall så långt det går vara svanenmärkt. Bra för medarbetare, kunder och miljön i sin helhet.

- Miljösmart transport. Att använda oss utav bilpool/lokala transportmedel.

Återvinna. Oavsett var vi är så skall vi återvinna det vi slänger.

grupp

Engagemang från samtliga medarbetare är otroligt viktigt

I Lyndell finner vi miljön som en del av kulturen. Det är en otroligt viktig aspekt i vårt samhälle och något vi jobbar aktivt med att förbättra.

Vi förklarar den ekonomiska aspekten och vad det tillför businessen. Vi bidrar med kompetens/utbildning, tävling mot varandra, mätbara mål och vi gör detta synligt för att hela tiden kunna följa upp. Vi firar även tillsammans när vi klarar våra gemensamma mål.

utbildning

Utveckling av miljöarbetet

Lyndell jobbar med regelbunden utbildning för våra medarbetare. Att hela tiden sträva mot att förbättra våra processer gällande användning av städmaterial, produkter och teknik. I takt med att vi blir växer blir det också en större del av vår verksamhet att ta mer ansvar.

Socialt ansvarstagande

Våra medarbetare är stjärnor

Våra medarbetare är företaget

Vi bygger en verksamhet som grundar sig i välmående. Mår våra medarbetare bra så har de möjligheten att leverera ett utomordentligt bra arbete vilket i sin tur leder till att du som kund hos oss får den service du förtjänar.

globen

Från olika delar i världen förenas vi

I Lyndell så bygger vi en verksamhet som utgår från varje enskild individs förmåga att leverera ett professionellt arbete med hög kvalité. Vi ser jämställdhet och en mångkulturell verksamhet som något väldigt bra då vi alla kan bidra med olika typer av erfarenheter för verksamhetens bästa.

välgörenhet

Vi skänker pengar

I Lyndell bygger vi en verksamhet som utgår från varje enskild individs förmåga att leverera ett professionellt arbete med hög kvalité. Vi ser jämställdhet och en mångkulturell verksamhet som något väldigt bra då vi alla kan bidra med olika typer av erfarenheter för verksamhetens bästa.

Etiskt ansvarstagande

målsättning

Vårt mål med verksamheten

Vi verkar för att bli det ledande renhållningsföretaget. Det innebär att vi är förstahandsvalet för affärspartners och medarbetare. Att vi är det mest lönsamma renhållningsföretaget på kort och lång sikt. Att vi leder utvecklingen och innovationen i vår bransch och att vi utöver detta är bäst på att kombinera ett lönsamt renhållningsföretag med personal och miljö ansvar.

team

Arbetsmiljö

På Lyndell har alla medarbetare rätt till en säker och utvecklande arbetsmiljö som präglas av förtroende och respekt. Varje medarbetare på Lyndell bidrar med sitt engagemang, sin erfarenhet och sin lojalitet till Lyndells mål och vision. Chefer och ledare är skylidiga att motverka alla former av diskriminering och annan negativ särbehandling.

fem stjärnigt

Etik

Vi vill bygga förtroendefulla relationer med kunder, leverantörer och entreprenörer. Vi ska inte anlita leverantörer eller entreprenörer om vi känner till att de åsidosatt sina skyldigheter mot affärspartners eller anställda, brutit mot lagar, regler eller avtal.

Grymt trevligt bemötande och riktigt bra service! Extremt enkelt att få kontakt med.

- Christofer G

Snyggt och ordentligt städat. Mycket trevlig och tillmötesgående personal!

- Magdalena B

Bli kontaktad av oss

Skriv in ditt telefonnummer så hör vi av
oss till dig inom 12 timmar
Prenumerera för erbjudanden, nya tjänster & mer